Lịch sử phát triển

Công ty Hạ Tầng Việt phát triển bền vững qua các thời kỳ và không ngừng vươn tới sứ mệnh trở thành đơn vị sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt dẫn đầu trong các lĩnh vực Vật tư cầu đường, sinh thái cảnh quan môi trường, bảo đảm an toàn sản phẩm hàng hóa vật tư