Giá thảm bảo vệ sàn

Thảm bảo vệ sàn

Giá thảm bảo vệ sàn cập nhật mới nhất

Giá thảm bảo vệ sàn – tấm lót bảo vệ sàn TFC, vải lót bảo vệ sàn cập nhật mới nhất tại kho Hà Nội, Hồ Chí Minh và giá bán tại công trình sỉ và lẻ do Hạ Tầng Việt cung cấp như sau:

Tên Sản phẩm Trọng lượng g/m2 Quy cách Diện tích Giá bán
Giá thảm bảo vệ sàn 170 – 25 170 1m x 25m 25 240.000
Giá thảm bảo vệ sàn 170 – 50 170 1m x 50m 50 480.000
Giá thảm bảo vệ sàn 180 – 25 180 1m x 25m 25 250.000
Giá thảm bảo vệ sàn 180 – 50 180 1m x 50m 50 500.000
Giá thảm bảo vệ sàn 190 – 25 190 1m x 25m 25 Liên hệ
Giá thảm bảo vệ sàn 190 – 50 190 1m x 50m 50 Liên hệ
Giá thảm bảo vệ sàn TFC 220 – 25 220 1m x 25m 25 275.000
Giá thảm bảo vệ sàn TFC 220 – 50 220 1m x 50m 50 545.000
Cuộn vải không dệt 240 – 25 240 1m x 25m 25  Liên hệ
Cuộn vải không dệt 240 – 50 240 1m x 50m 50  Liên hệ
Cuộn vải không dệt 260 – 25 260 1m x 25m 25 290.000
Cuộn vải không dệt 260 – 50 260 1m x 50m 50 580.000