Phương pháp thi công thảm bảo vệ sàn

Thi công thảm bảo vệ sàn

Phương pháp thi công thảm bảo vệ sàn

Thi công thảm bảo vệ sàn

Chuẩn bị mặt bằng và trải thảm bảo vệ sàn

 • Mặt bằng không được có các vật sắc nhọn. Mặt sàn bằng phẳng và khô ráo
 • Trải thảm bảo vệ sàn sát mép tường
 • Lăn cuộn vải theo chiều cuộn
Chồng mép giữa 2 lớp thảm bảo vệ sàn

Chồng mép giữa 2 lớp thảm bảo vệ sàn

 • Trải thảm bảo vệ sàn chồng mép khoảng 10cm
 • Hướng trải song song theo chiều cuộn vải
Cách thi công thảm bảo vệ sàn

Cắt thảm bảo vệ sàn khi đủ độ dài

 • Tiến hành cắt thảm bảo vệ sàn khi đủ độ dài
 • Lưu ý cắt thừa 10 cm để phòng trừ thảm bị xê dịch
Dán băng dính mép thảm bảo vệ sàn vào sàn

Dán băng dính - băng keo giữa mép thảm và sàn

 • Dán băng dính hoặc băng keo giữa lớp thảm và sàn cần được bảo vệ.
 • Có thể dùng băng dính 2 mặt dán phía dưới hoặc băng dính dán sàn dán đè lên trên
Dán các mép thảm bảo vệ sàn với nhau

Dán băng dính - băng keo giữa 2 mép thảm

 • Dán băng dính hoặc băng keo giữa 2 lớp thảm lưu ý 2 lớp thảm bảo vệ sàn đã được chồng mí 10cm.
 • Có thể dùng băng dính 2 mặt dán phía dưới hoặc băng dính dán sàn dán đè lên trên
Lợi ích khi sử dụng thảm bảo vệ sàn

One thought on “Phương pháp thi công thảm bảo vệ sàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.