Màng film tự dính rộng 70cm

 

  • Quy cách: 70cm x 60m
  • Lớp ngoài tự dính
  • Dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ khi cần thiết
  • Tải lượng chất thải tối thiểu
  • Không có dư lượng chất kết dính
  • Chống rách và mòn mạnh
  • Độ bám dính tuyệt vời