Kết quả thí nghiệm thảm bảo vệ sàn H190

Thí nghiệm thảm bảo vệ sàn H170
Thí nghiệm thảm bảo vệ sàn H190

Kết quả thí nghiệm thảm bảo vệ sàn H190

Thảm bảo vệ sàn được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và được thí nghiệm ở các phòng Las uy tín tại Việt Nam và thế giới Sản phẩm đảm bảo chát lượng tốt, thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng

Trả lời