Băng dính dán sàn các màu

Băng dính dán sàn, dán nền cũng giống như các sản phẩm băng dính khác với khả năng cắt được các khổ rộng khác nhau từ 1cm, 1,2 cm, 1,8cm…đến những khổ rộng hơn như 90 cm, 100 cm…