Băng dính dán sàn cảnh báo

Băng dính dán sàn cảnh báo có khổ rộng khác nhau

  • Khổ nhỏ  1cm, 1,2 cm, 1,8cm…
  • khổ rộng hơn như 90 cm, 100 cm…