Nilon bảo dưỡng bê tông

44,000.00

Nilon bảo dưỡng bê tông là phương pháp dưỡng ẩm cho bê tông bằng chất liệu màng nilon phủ trên bề mặt bê tông sau đó phun nước để giữ ẩm chi phí rẻ nhất