Thảm bảo dưỡng bê tông H180

480,000.00

Vải giữ ẩm bảo dưỡng bê tông là sản phẩm lý tưởng cho các tấm bạt bao che cho bê tông mới đổ trong thời gian đông cứng. Thảm có một mặt vải một mặt nilon