Thảm bảo dưỡng bê tông H220

545,000.00

Nếu nhiệt độ bên ngoài quá cao, quá trình thủy hóa sẽ bay hơi và làm cho bê tông bị mất thành phần nên việc dùng thảm bảo dưỡng giữ ẩm bê tông là cần thiết