Thảm bảo dưỡng bê tông

10,000.00

Thảm bảo dưỡng bê tông hay vải giữ ẩm cho bê tông sau khi thi công và đang trong quá trình thủy hóa, giúp bê tông giữ ẩm, ngăn không cho bê tông bị khô